VUCA ve BİLEŞENLERİNE KISA BİR BAKIŞ

VUCA ve BİLEŞENLERİNE KISA BİR BAKIŞ

VUCA; Günümüzün Kaotik İş Dünyası’nın ‘’Yeni Normali’’ni ifade etmek için kullanılan İngilizce dört kelimenin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

  • Volatility (Değişkenlik)
  • Uncertainty (Belirsizlik)
  • Complexity (Karmaşıklık)
  • Ambiguity (Muğlaklık)

VUCA’nın bileşenlerini kısaca açıklamak gerekirse;

Volatility (Değişkenlik): Süreçlerdeki değerlerin değişkenliği, beklenmeyen ve/veya stabil olmayan değerlerin gözlemlenme sıklığı ve durumlarının ne kadar süre devam edeceğinin bilinememesi, genellikle ekstrem yönlere doğru dalgalanması durumudur.

Uncertainty (Belirsizlik): Geleceğe dair durum ve değerlerin tahmin edilebilme zorluğu ve sürpriz olarak addedilen durumların gerçekleme ihtimallerinin yüksekliğidir.

Complexity (Karmaşıklık): Bulunduğunuz durumu ve geleceği analiz ederken çok fazla değişkenin birbiriyle direkt veya endirekt ilişki içerisinde olması ve bu ilişkilerin net olarak sebep sonuç ilişkilerinin olmaması durumudur.

Ambiguity (Muğlaklık): Durumların ve değerlerin net olarak okunamaması, mevcut verilerin doğruluklarının tartışmaya açık olması durumudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir